• CallPro V10

  Çağrı Kayıt ve Santral

  Ücretlendirme Yazılımı

 • Raporlama amaçlı olarak Rapor Şablonları oluşturulabilir ve Kullanıcıların kullanımına sunulabilir.
 • Transfer edilmiş çağrılarda, ücretlendirmenin tamamı görüşmenin bütünü üzerinden hesaplanıp aktarılan kişiye yazılabilir. Bu özellik opsiyonel olup devre dışı bırakabilme imkanı da vardır. Aktif olması durumunda Çağrıyı Aktaran kişi için ücret yazılmasa bile Çalma ve Görüşme Süreleri gösterilir.
 • Santralin desteklediği durumlarda, Gelen ve Giden çağrılar için Çalma Süresi ve Görüşme Süresi ayrı olarak gösterilebilmektedir
 • Abonelerin Cevapsız Çağrıları (hem Direkt Çağrılar hem de Aktarılan Çağrılar için) görüntülenebilir.
 • Çok Şubeli ve/veya Multi Tenant yapı desteklenmektedir. Bu sayede farklı lokasyonlardaki çağrı verileri tek bir merkezde toplanıp raporlanabilmektedir.
 • Bir aboneye ilişkilendirilmiş tüm dahili numaraların raporu, o abonenin ismi altında toplu olarak raporlanabilir.
 • Geçmiş tarihli raporlarda, şirketin ilgili tarihler arasındaki durumunu gösterir şekilde (Departmanlar, Personel gibi) raporlar alınabilir.
 • Personelin görev yeri değişiklikleri gösterilebildiği gibi, o personelin görev yaptığı şube ve departmanlara göre görüşme dağılımı da gösterilebilir.
 • Çağrı verilerinde kesinti olduğunda ve/veya veri işlenemediği durumlarda tanımlanmış olan e-posta adresine ikaz gönderilir.
 • İstenen sayıda kullanıcı tanımlaması yapılabilir.
 • Sistem yöneticileri, kullanıcıların yetki seviyelerini belirleyebilmektedir.
 • Active Directory üzerinden İsim, Soyisim, Şirket, Şube, Departman gibi bilgiler alınabilir.
 • Sistem yöneticisinin vereceği yetkiler doğrultusunda kullanıcılar; sadece kendi görüşmelerini, bulunduğu departmanın görüşmelerini, bulunduğu şubenin görüşmelerini veya tüm şirketin görüşmelerini raporlayabilirler.
 • Herhangi bir sebepten ötürü, istendiği taktirde Ham Data yeniden işlenebilir.
 • Veri trafiğine ve Kullanılan donanım ile veritabanı yazılım lisanslarına bağlı olarak en az 5 yıllık veriler saklanabilir.
 • Raporlar web üzerinden alınabilir.
 • Rapor şablonları oluşturularak ilgili kişilere kendi görüşmeleri ve/veya Bağlı olduğu departmanın görüşmeleri ve/veya şirketinin görüşmeleri mail ile istenen aralıklarda gönderilebilir.
 • İstenen raporlar belli zamanlarda otomatik olarak dosya sunucusuna aktarılabilir.
 • Ücret veya Süre bazında eşik değer belirlenebilir. Bu değerin aşılması durumunda ilgili personele bilgilendirme mail'i gönderilebilir.
 • Farklı servis sağlayıcıların tarifeleri tanımlanabilir. Bu tarifeler üzerinden Karşılaştırma Tablosu çıkartılarak Servis Sağlayıcı için maliyet analizi yapılabilir.
 • Raporlar, kolay kullanımlı grafik arayüzler ile sunulur ve kullanıcılar mümkün olan en az parametre girişi ile istedikleri bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilirler.
 • Kullanıcılar oluşturdukları raporları isim vererek saklayabilir ve daha sonra bu raporları kullanarak güncel verilerle yeniden raporlama yapabilirler.
 • Rapor tarihi için isimlendirilmiş girişler yapılabilir.(Bugün, Dün, Bu Hafta, Geçen Hafta, Bu Ay, Geçen Ay, Bu Yıl gibi)
 • Rapor saati için isimlendirilmiş girişler yapılabilir.(Öğle Tatili, Mesai Dışı, Mesai Saatleri, Hafta Sonu gibi)
 • Personel Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri, Organizasyon Bilgileri ve Hat Bilgileri gibi dinamik bilgiler yazılım içindeki arayüzlere girilebileceği gibi dış veritabanlarından da (Active Directory gibi) eşleştirilebilir.
 • Dış veritabanları ile belli aralıklarla otomatik eşleştirme yapılırken, hatalı veri girişlerine ait uyarılar üretilir.
 • Farklı kaynaklardan (Active Directory, Veritabanı, Text Dosya gibi) veriler alınabilir. Aynı başlık altındaki bilgilerin farklı kaynaklarda dağınık bulunması durumunda bunlar konsolide edilebilir.
 • Çağrı Yönetim Sistemi tarafından her çağrı sonrası üretilen kodlar sürekli gözlemlenir ve ani artış gösteren hata kodları tespit edildiğinde sistem yöneticilerine uyarı mail'i gönderilir.
 • Çağrı Yönetim Sistemi tarafından üretilen kodlar zamana, lokasyona ve hata türüne göre dağılımını gösterecek şekilde grafik tabanlı olarak raporlanabilir.
 • Oluşturulan raporlar ile gerçek faturalar arasındaki farkın en fazla %5 olabilmesi için aşağıdaki özellikler desteklenmektedir:
 • Kullanılan tarifenin kontör atım periyodu dikkate alınır.
 • Aktarılan çağrıların kontör hesabı, görüşmenin bütünü üzerinden yapılır.
 • Şehir içi, Şehirlerarası, farklı GSM ve Yurtdışı kademeleri sisteme farklı tarifeler ile girilir.
 • Analog hatlardaki kilitlenme sorunu sebebiyle oluşan fazladan maliyetler (desteklenen model santrallerde) ortadan kaldırılmıştır.
 • Hatlara ait sabit ücretlerikişilere ve masraf merkezlerine, kullanımları oranında yansıtır.
 • Dakika paketi tarifelerini hesaplar.
 • Tüm görüşmeleri gelen veya giden çağrı bazında, görüşme sayısı, görüşme süresi veya maliyet (sadece giden çağrılar için) cinsinden dağılımlarını aşağıdaki başlıklara göre verebilir:
 • Dahili numara, kişi, departman, şube bazında
 • Görüşme yapılan numaralar bazında
 • Zaman dilimi (Saat, gün, ay, yıl) bazında
 • Tarife bazında
 • Trunk bazında
 • Görüşme süresi dilimleri bazında
 • Yanıtlama süresi bazında (Gelen çağrılar için)
 • Yön bazında (Şehiriçi, Şehirlerarası, GSM, Milletlerarası PSTN, Milletlerarası GSM gibi)
 • Görüşmelerin yapıldığı iller bazında
 • Telefon trafiğinin Sistem Kaynakları üzerindeki dağılımını grafiksel olarak gösterebilir ve bunu yaparken aşağıdaki özellikleri de sağlayabilir:
 • Belli bir türdeki trafiğin seçilebilmesine izin verebilir.
 • Trafiğin trunk grubu ve trunklar üzerindeki dağılımı gösterilebilir.
 • Trunk grupları veya trunklar üzerindeki trafik yükünün sayı, süre ve maliyetleri karşılaştırmalı olarak gösterilebilir.
 • Sorunlu trunklar (üzerinden geçen trafik, normal kabul edilen çerçevenin dışına çıkan) raporlanabilir.
 • Seçilen trafik tipindeki çağrıların eş zamanlı kullanımı raporlanabilir. Bu sayede çağrı yoğunluğu analizi yapılabilir.
 • Tüm abonelere ait aşağıda sıralanan ücretlendirme ve faturalandırma işlemleri yapılabilir:
 • Aranan PTT hattının numarası
 • Arayan dahili abonenin numarası
 • Abonelerin yaptığı görüşme süresi
 • Görüşme tarihi ve saati
 • Güncel kontör fiyatları girilmek suretiyle abone bazında, istenen süreli (Aylık, haftalık gibi) ücret bilgisi bulunan telefon faturası elde edilebilir. Abone bazında ücretsiz olarak görüşülebilen kontör sayısı tespit edilerek limiti aşan durumlarda ücretlendirme yapılır.
 • Aboneler bazında farklı limit tespitleri yapılabilir. Örneğin bir aboneye 100 kontörlük ücretsiz bir başka aboneye 200 kontörlük ücretsiz görüşme imkanı sağlanabilir.
 •              Ana SayfaFirmamızReferanslarTeknik TerimİletişimE-Posta